ઇન્ફોર્મેશન

કેનેડાના નોવા સ્કોટિયા આઇલેન્ડ પરના 400 વર્ષ જુના ખજાનનું રહસ્ય ઉકેલાયું !!

છુપાયેલ ખજાનો સત્તાવાર રીતે ઓક આઇલેન્ડ પર મળી આવ્યો છે, સત્તાવાર રીતે 400 વર્ષ જુના ખજાનનું રહસ્યને સંબોધિત કરે છે....

Read more

દુનિયાની 5 રહસ્યમય ઘટનાઓ વિશે જાણીને તમને પણ નવાઈ લાગશે, જેનું રહસ્ય આજ સુધી ઉકેલાયું નથી.

દુનિયાની 5 રહસ્યમય ઘટનાઓ: વિશ્વના ઈતિહાસમાં ઘણી એવી ઘટનાઓ બની છે જેના રહસ્યો આજ સુધી જાહેર નથી થયા. ઘણા ઈતિહાસકારો...

Read more

Recent News