મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર અલ્ટો એસ પ્રેસો સ્વિફ્ટ સેલેરિયો માર્ચ 2022 ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર

મારુતિ સુઝુકીએ માર્ચ મહિના માટે તેના એરેના મોડલ લાઇન-અપ પર રૂ. 41,000 સુધીના ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. આ લાભો રોકડ

Read more

નવી મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર લૉન્ચ, કિંમત રૂ. 5.39 લાખથી શરૂ થાય છે, હવે 16% વધુ માઇલેજ

મારુતિ સુઝુકીએ દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી કાર, મારુતિ સુઝુકી વેગનઆરને સંપૂર્ણપણે નવા અવતારમાં લૉન્ચ કરી છે. કંપનીએ નવી WagonR ના

Read more