મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર અલ્ટો એસ પ્રેસો સ્વિફ્ટ સેલેરિયો માર્ચ 2022 ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર

મારુતિ સુઝુકીએ માર્ચ મહિના માટે તેના એરેના મોડલ લાઇન-અપ પર રૂ. 41,000 સુધીના ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. આ લાભો રોકડ

Read more

મારુતિ સુઝુકી પેસેન્જર વાહનોના વેચાણમાં સ્થાનિક બજારમાં ઘટાડો થયો છે

મારુતિ સુઝુકીને ફેબ્રુઆરીમાં સ્થાનિક બજારમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. દેશની સૌથી મોટી કાર નિર્માતા કંપની મારુતિ સુઝુકીએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું

Read more